26. MUDr. Petr Michal

31.08.2022

MUDr. Petr Michal ml., 52 let, volební období 2018-2022 člen sociálně zdravotní komise města, všeobecný praktický lékař v rodinné ordinaci, ženatý, dcera Anna, volný čas: cyklistka, cestování