5. Mgr. Jaroslav Peterka

31.08.2022

Jaroslav se narodil v roce 1968. Úplně původem pochází z Chotěboře, ale od roku 1994 žije trvale v Chrudimi. Je ženatý, má dvě dcery. Vystudoval Ústav sociálních studií na Univerzitě v Hradci Králové. Po získání titulu magistr studoval na Central Europen Management Institut obor Executive Management, kde získal titul MBA.

Současně se aktivně věnuje i koučinku. V minulosti byl aktivním registrovaným volejbalistou. Sportu se nyní věnuje rekreačně. Jaroslav je profesionál v oblasti financí. Má velmi dlouholeté zkušenosti s motivací, řízením a vedením. Dlouhodobě se věnuje změnovým projektům, které jsou zaměřeny mimo jiné i na budování a stabilizaci obchodních týmů.

Cítí se dobře tam, kde je užitečný, a kde je dané, že co se dohodne, to také platí, a kde funguje jako standard přímá a otevřená komunikace.

Jeho životní filozofií je být přítomen a nápomocen všude tam, kde to dává smysl. Ke své osobní spokojenosti potřebuje mít minimálně pocit že, to co dělá je pro všechny strany užitečné.