8. Vladislava Michalová

31.08.2022

Vladislava Michalová, 45 let, volební období 2018-2022 radní města Chrudim, zdravotní sestra a manažerka provozu v rodinné ordinaci, vdaná, dcera Anna.

Volný čas: cyklistka, amatérská fotografka, cestovatelka

Proč jde člověk do politiky? Protože má potřebu něco změnit. Chuť využít svých praktických znalostí a zkušeností s problematikou sociálně-zdravotní. Vnímám potřebu dosáhnout změny, která by usnadnila život a rodinám, pečujícím o své blízké.

V rámci města je to i nadále podpora osob pečujících, podpora hospicové péče a mobilních hospiců, řešení personální situace v sociální sféře a stabilizace zdravotnictví. Dostupnost zdravotní péče pro občany města Chrudim by měla zůstat zachována ve stejném rozsahu jako dosud.